371b0523d5
 

Datakjøring: Aggregat
Datakjøring: Fordamper 

 
Kjøleromspakker leveres med:
 • Danfoss OptymaPlus kondenseringsaggregat
 • Güntner GASC takfordamper
 • Carel Smartcella styreskap/regulator
 • Termostatisk ekspansjonsventil og dyse
 • Magnetventil og spole
Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R455A
 • Fordampningstemperatur: -10°C
 • Omgivende temperatur: +27°C
 • Overhetning: 8K
 • Underkjøling: 3K
Fordamper er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R455A
 • Fordampningstemperatur: -8°C
 • Romtemperatur: +2°C
 • Kondenseringstemperatur: +35°C
På lager

Datakjøring: Aggregat
Datakjøring: Fordamper

Kjøleromspakker leveres med:
 • Danfoss OptymaPlus kondenseringsaggregat
 • Güntner GASC takfordamper
 • Carel Smartcella styreskap/regulator
 • Termostatisk ekspansjonsventil og dyse
 • Magnetventil og spole
Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R455A
 • Fordampningstemperatur: -10°C
 • Omgivende temperatur: +27°C
 • Overhetning: 8K
 • Underkjøling: 3K
Fordamper er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R455A
 • Fordampningstemperatur: -8°C
 • Romtemperatur: +2°C
 • Kondenseringstemperatur: +35°C
På lager

Datakjøring: Aggregat
Datakjøring: Fordamper 


Kjøleromspakker leveres med:
 • Danfoss OptymaPlus kondenseringsaggregat
 • Güntner GASC takfordamper
 • Carel Smartcella styreskap/regulator
 • Termostatisk ekspansjonsventil og dyse
 • Magnetventil og spole
Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R455A
 • Fordampningstemperatur: -10°C
 • Omgivende temperatur: +27°C
 • Overhetning: 8K
 • Underkjøling: 3K
Fordamper er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R455A
 • Fordampningstemperatur: -8°C
 • Romtemperatur: +2°C
 • Kondenseringstemperatur: +35°C
På lager

 


Datakjøring: Aggregat
Datakjøring: Fordamper 


Kjøleromspakker leveres med:
 • Danfoss OptymaPlus kondenseringsaggregat
 • Güntner GASC takfordamper
 • Carel Smartcella styreskap/regulator
 • Termostatisk ekspansjonsventil og dyse
 • Magnetventil og spole
Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R455A
 • Fordampningstemperatur: -10°C
 • Omgivende temperatur: +27°C
 • Overhetning: 8K
 • Underkjøling: 3K
Fordamper er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R455A
 • Fordampningstemperatur: -8°C
 • Romtemperatur: +2°C
 • Kondenseringstemperatur: +35°C
På lager