371b0523d5

Datakjøring: Aggregat
Datakjøring: Fordamper

Kjøleromspakker leveres med:
 • Tecumseh Silensys SIL kondenseringsaggregat
 • Güntner GASC takfordamper
 • Carel Smartcella styreskap/regulator
 • Termostatisk ekspansjonsventil og dyse
 • Magnetventil og spole
Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R448A
 • Fordampningstemperatur: -10°C
 • Omgivende temperatur: +27°C
 • Overhetning: 8K
 • Underkjøling: 0K
Fordamper er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R448A
 • Fordampningstemperatur: -8°C
 • Romtemperatur: +2°C
 • Kondenseringstemperatur: +35°C

På lager

Datakjøring: Aggregat
Datakjøring: Fordamper

Kjøleromspakker leveres med:
 • Tecumseh Silensys SIL kondenseringsaggregat
 • Güntner GASC takfordamper
 • Carel Smartcella styreskap/regulator
 • Termostatisk ekspansjonsventil og dyse
 • Magnetventil og spole
Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R448A
 • Fordampningstemperatur: -10°C
 • Omgivende temperatur: +27°C
 • Overhetning: 8K
 • Underkjøling: 0K
Fordamper er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R448A
 • Fordampningstemperatur: -8°C
 • Romtemperatur: +2°C
 • Kondenseringstemperatur: +35°C

På lager

 


Datakjøring: Aggregat
Datakjøring: Fordamper


Kjøleromspakker leveres med:

 • Tecumseh Silensys SIL kondenseringsaggregat

 • Güntner GASC takfordamper

 • Carel Smartcella styreskap/regulator

 • Termostatisk ekspansjonsventil og dyse

 • Magnetventil og spole

Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:

 • Kuldemedium: R448A

 • Fordampningstemperatur: -10°C

 • Omgivende temperatur: +27°C

 • Overhetning: 8K

 • Underkjøling: 0K

Fordamper er tatt ut etter følgende driftsforhold:

 • Kuldemedium: R448A

 • Fordampningstemperatur: -8°C

 • Romtemperatur: +2°C

 • Kondenseringstemperatur: +35°C


På lager

 


Datakjøring: Aggregat
Datakjøring: Fordamper


Kjøleromspakker leveres med:

 • Tecumseh Silensys SIL kondenseringsaggregat

 • Güntner GASC takfordamper

 • Carel Smartcella styreskap/regulator

 • Termostatisk ekspansjonsventil og dyse

 • Magnetventil og spole

Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:

 • Kuldemedium: R448A

 • Fordampningstemperatur: -10°C

 • Omgivende temperatur: +27°C

 • Overhetning: 8K

 • Underkjøling: 0K

Fordamper er tatt ut etter følgende driftsforhold:

 • Kuldemedium: R448A

 • Fordampningstemperatur: -8°C

 • Romtemperatur: +2°C

 • Kondenseringstemperatur: +35°C


På lager

Datakjøring: Aggregat
Datakjøring: Fordamper

Kjøleromspakker leveres med:

 • Tecumseh Silensys SIL kondenseringsaggregat
 • Güntner GASC takfordamper
 • Carel Smartcella styreskap/regulator
 • Termostatisk ekspansjonsventil og dyse
 • Magnetventil og spole

Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:

 • Kuldemedium: R448A
 • Fordampningstemperatur: -10°C
 • Omgivende temperatur: +27°C
 • Overhetning: 8K
 • Underkjøling: 0K

Fordamper er tatt ut etter følgende driftsforhold:

 • Kuldemedium: R448A
 • Fordampningstemperatur: -8°C
 • Romtemperatur: +2°C
 • Kondenseringstemperatur: +35°C
På lager

Datakjøring: Aggregat
Datakjøring: Fordamper

Kjøleromspakker leveres med:

 • Tecumseh Silensys SIL kondenseringsaggregat
 • Güntner GASC takfordamper
 • Carel Smartcella styreskap/regulator
 • Termostatisk ekspansjonsventil og dyse
 • Magnetventil og spole

Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:

 • Kuldemedium: R448A
 • Fordampningstemperatur: -10°C
 • Omgivende temperatur: +27°C
 • Overhetning: 8K
 • Underkjøling: 0K

Fordamper er tatt ut etter følgende driftsforhold:

 • Kuldemedium: R448A
 • Fordampningstemperatur: -8°C
 • Romtemperatur: +2°C
 • Kondenseringstemperatur: +35°C
På lager


Datakjøring: Aggregat

Datakjøring: Fordamper


Kjøleromspakker leveres med:

 • Tecumseh Silensys SIL kondenseringsaggregat
 • Güntner GASC takfordamper
 • Carel Smartcella styreskap/regulator
 • Termostatisk ekspansjonsventil og dyse
 • Magnetventil og spole

Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:

 • Kuldemedium: R448A
 • Fordampningstemperatur: -10°C
 • Omgivende temperatur: +27°C
 • Overhetning: 8K
 • Underkjøling: 0K

Fordamper er tatt ut etter følgende driftsforhold:

 • Kuldemedium: R448A
 • Fordampningstemperatur: -8°C
 • Romtemperatur: +2°C
 • Kondenseringstemperatur: +35°C
På lager

Datakjøring: Aggregat
Datakjøring: Fordamper

Kjøleromspakker leveres med:

 • Tecumseh Silensys SIL kondenseringsaggregat
 • Güntner GASC takfordamper
 • Carel Smartcella styreskap/regulator
 • Termostatisk ekspansjonsventil og dyse
 • Magnetventil og spole

Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:

 • Kuldemedium: R448A
 • Fordampningstemperatur: -10°C
 • Omgivende temperatur: +27°C
 • Overhetning: 8K
 • Underkjøling: 0K

Fordamper er tatt ut etter følgende driftsforhold:

 • Kuldemedium: R448A
 • Fordampningstemperatur: -8°C
 • Romtemperatur: +2°C
 • Kondenseringstemperatur: +35°C
På lager

Datakjøring: Aggregat
Datakjøring: Fordamper

Kjøleromspakker leveres med:

 • Tecumseh Silensys SIL kondenseringsaggregat
 • Güntner GASC takfordamper
 • Carel Smartcella styreskap/regulator
 • Termostatisk ekspansjonsventil og dyse
 • Magnetventil og spole

Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:

 • Kuldemedium: R448A
 • Fordampningstemperatur: -10°C
 • Omgivende temperatur: +27°C
 • Overhetning: 8K
 • Underkjøling: 0K

Fordamper er tatt ut etter følgende driftsforhold:

 • Kuldemedium: R448A
 • Fordampningstemperatur: -8°C
 • Romtemperatur: +2°C
 • Kondenseringstemperatur: +35°C
På lager