371b0523d5

Datakjøring: Luftkjølt aggregat 
Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R455A
 • Fordampningstemperatur: -10°C
 • Omgivende temperatur: +27°C
 • Overhetning: 8K
 • Underkjøling: 3K
1 Stk på lager

Datakjøring: Luftkjølt aggregat 

Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R455A
 • Fordampningstemperatur: -10°C
 • Omgivende temperatur: +27°C
 • Overhetning: 8K
 • Underkjøling: 3K
1 Stk på lager

Datakjøring: Luftkjølt aggregat 

Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R455A
 • Fordampningstemperatur: -10°C
 • Omgivende temperatur: +27°C
 • Overhetning: 8K
 • Underkjøling: 3K
 
1 Stk på lager


Datakjøring: Luftkjølt aggregat

Aggregater er tatt ut etter følgende driftsforhold:
 • Kuldemedium: R455A
 • Fordampningstemperatur: -10°C
 • Omgivende temperatur: +27°C
 • Overhetning: 8K
 • Underkjøling: 3K
1 Stk på lager