1e6ccdd8dd

 


A2L-KJØLEMEDIER FRA DANFOSS FOR ULTRALAVE GWP-INSTALLASJONER


A2L-klare kjøleløsninger er kompatible med R1234yf, R454C og R455A kjølemedier. Med et høyt energi-ytelsesforhold gjør de oppdaterte Optyma™-kondenseringsenhetene deg i stand til å oppnå høyere energieffektivitet samtidig som du reduserer energiforbruket og indirekte utslipp. Denne kraftige kombinasjonen oversettes til en økonomisk levedyktig løsning som din bedrift kan dra nytte av i dag – støttet av vår komplette portefølje av A2L-klare komponenter.

 

A2L-kjølemedier er miljøvennlige løsninger som oppfyller stadig tøffere restriksjoner - men krever spesifikk sikkerhetstesting og design på grunn av sin milde brennbarhet. De nye Optyma™-kondenseringsenhetene har blitt antennelsessikre testet i uavhengige laboratorier og utformet med risikoreduserende forholdsregler – noe som gir installatørene trygghet.
 
Vårt utvalg av A2L-klare kondenseringsenheter, kompressorer og komponenter fra Danfoss sikrer at nettopp din bedrift er forberedt på den grønne overgangen. 
 
Ta en titt på våre A2L-kjølemedier nå!