40ef4bb214

 


CO2-kondenseringsaggregater fra Panasonic 


Hvorfor velge CO2 som kuldemedium? 


I Europa har en trinnvis HFK-reduksjon vært på plass siden F-gass forskriften ble innført i 2015, og drevet av miljøhensyn krever lovgivning økt adopsjon av "alternative" kuldemedier. CO2 er et svært attraktivt kuldemedium sett fra et miljøperspektiv med en GWP-verdi på 1 (Global warming potensial) og vil da være et naturlig valg for å nå klimamålene.

I nært samarbeid med Panasonic tilbyr vi pålitelige, energibesparende og driftssikre kjøl- og frys CO2 kondenseringsaggregater.


Med kuldeytelser på opp til 16kW på kjøl og opp til 8kW på frys passer aggregatene utmerket til en rekke type installasjoner som f.eks.:
  • Kjøl- og fryserom i supermarkeder
  • Storkiosker
  • Bakerier
  • Kantiner
  • Bensinstasjoner

Aggregatene leveres med et komplett styreskap med forhåndsprogrammert regulator, elektronisk ekspansjonsventil og alle nødvendige følere/sensorer. Dette gir en rask, enkel og smidig installasjon, samt igangkjøring.

Aggregatene lagerføres i Oslo og kan leveres raskt ved behov.